Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG)

Volgens Europese regels moeten we duidelijk aangeven dat er gegevens van u als klant worden bewaard, en welke dat zijn. Ook moet er aangegeven worden waarom die gegevens bewaard worden, en met wat voor doel.

Chef-wol.com zal deze gegevens nooit aan derden doorverkopen.

Wel moeten we bepaalde gegevens bewaren, en dat zijn de volgende:

Uw naam en adresgegevens. Die gebruiken wij om u uw bestelde goederen te kunnen sturen. Facturen moeten we bewaren binnen het WordPress winkelsysteem, volgens de regels van de belastingdienst gedurende 7 jaar. Adresgegevens worden niet bewaard in adresboeken bij bedrijven die voor verzending van de goederen zorg dragen.

Gegevens met betrekking tot betalingen worden bewaard binnen het Mollie betalingssysteem. Deze werken afgeschermd, en worden alleen voor ons zichtbaar gemaakt als er een retourzending moet worden teruggestort. Ditzelfde geldt voor Paypal. Hier geldt dezelfde bewaartijd voor.

WordPress gebruikt cookies. Op deze cookies kunnen wij helaas geen invloed uitoefenen.

%d